Krematorium we Wrocławiu

tel. 24h - 71 34 34 909

Cmentarz i krematorium na Kiełczowie

Cmentarz Kiełczowski (właściwie Cmentarz Komunalny Psie Pole) we Wrocławiu został założony 1996 roku. Potrzeba wybudowania nowego cmentarza wynikała z zmniejszającej się ilości miejsc grzebalnych na pozostałych nekropoliach. Na Cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej można dokonywać pochówków tradycyjnych – groby ziemne oraz pogrzebów kremacyjnych. Urny z prochami zmarłych można umieszczać w ziemi lub w specjalnie do tego celu wybudowanych kolumbariach.

Na terenie tego obiektu znajduje się krematorium. Spopielarnię zwłok na Kiełczowie początkowo wyposażono w jeden piec, w roku 2001 Zarząd Cmentarzy Komunalnych, w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie kremacją, zdecydował o instalacji drugiego pieca. Systemy kremacyjne zostały dopasowane do specyficznych uwarunkowań wynikających z pomieszczeń wrocławskiego obiektu, dzięki czemu można wygodnie obsługiwać obydwa piece, mimo że zajmują wraz z urządzeniami pomocniczymi powierzchnię niespełna 15 m.kw.

Obecnie w placówce tej przeprowadza się do 4 tysięcy kremacji każdego roku, a dotychczasowa liczba spopieleń (od momentu rozpoczęcia funkcjonowania) dla każdego z pieców to około 20 tysięcy. Lokalizacja w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego i miasta determinuje nacisk na ochronę środowiska. Bezpieczeństwo ekologiczne jest zapewnione przez regularny monitoring emisji spalin i procesów kremacyjnych. 

Pierwsze krematorium i kremacja w Polsce

Obiekt na Kiełczowie nie był pierwszym krematorium w Polsce. W 1993 roku uruchomiono spalarnię zwłok w Poznaniu, tam też została przeprowadzona pierwsza kremacja. Od połowy lat dziewięćdziesiątych pogrzeby kremacyjne stawały się coraz bardziej popularne, o czym świadczy fakt, że w roku 1998 funkcjonowały już trzy takie placówki. Najbardziej dynamiczny wzrost budowanych krematoriów przypada na lata 2008-2015. Obecnie istnieje ich w naszym kraju około 40. Jako ciekawostkę warto dodać, że pierwsze w ogóle krematorium na ziemiach polskich mieściło się w Gdańsku i otworzono je w 1914 roku.  

tel. 24h - 71 34 34 909