Historia kremacji

tel. 24h - 71 34 34 909

Początki tradycji

Według badań archeologów pierwsze udokumentowane dowody świadczące o istnieniu tradycji spopielana ciał ludzkich możemy odnaleźć w epoce paleolitu środkowego. Kremacja była powszechną forma pochówku w większości systemów wierzeń pierwotnych, etnicznych. W Europie pochówek ciałopalny był m.in. dominującym w kręgu kultur popielnicowych, również w okresie środkowolateńskim 300 l.p.n.e. do 100 l.p.n.e. W Europie kremacja rozpowszechniona była w starożytnej Grecji, potem stosowano ją w starożytnym Rzymie, a spopielone szczątki ludzkie przechowywano w kolumbariach. W Chrześcijaństwie nie wykorzystywano spopieleń jako formy pochówku, ponieważ było ono uznawane za znak pogaństwa. Rozpowszechnianie się Chrześcijaństwa powodowało więc powszechność pogrzebów tradycyjnych. 

Pierwsze przepisy związane z kremacją

We Francji kremacja została zatwierdzona dekretem z 1789 roku, pełne przepisy prawne pojawiły się jednak dopiero w roku 1887. W Wielkiej Brytanii kremacja dozwolona jest od 1884 roku. W Hiszpanii w roku 1945 uregulowała tę kwestię ustawa o wolności religijnej, a prawo niemieckie określa zasady kremacji od 1934 roku. Jako ciekawostkę warto dodać, że Grecja to ostatni kraj w Europie, gdzie kremacja była zabroniona – zmiany nastąpiły dopiero w 2008 roku w wyniku decyzji Sądu Najwyższego. 

Kremacja od XIX wieku

Do drugiej połowy XVIII wieku kremacja jest rzadkością w Europie (wyjątki stanowią jedynie spopielenia ciał osób zmarłych w wyniku zarazy). Europa w XIX wieku przeżywa jednak poważne epidemie – tyfus i cholerę, co przy braku urządzeń sanitarnych, szybko rozrastających się miastach i wynikającej z tego niewystarczającej ilości cmentarzy, powszechności masowych grobów oraz pochówków w okolicach domów, staje się jeszcze większym zagrożeniem. W wyniku międzynarodowych spotkań naukowych, zostają wydane zalecenia dotyczące grzebania zmarłych. Cmentarze miejskie przeniesione zostają na peryferia, a na cmentarzach wiejskich pozostających w obrębie wsi, określona zostaje minimalna grubość trumny oraz głębokość pochówku. W 1869 roku na Międzynarodowej Konferencji Medycznej we Florencji, przyjęto rezolucję wzywającą do powszechnego stosowana kremacji, a w roku 1873 opracowano pierwszy na świecie piec kremacyjny, zaprezentowany na wystawie w Wiedniu. W roku 1878 w Anglii (w mieście Woking) i w Niemczech (Gotha) zbudowano pierwsze krematoria w Europie.

W Ameryce pierwsza udokumentowana kremacja miała miejsce w 1792 roku, a w 1876 w pobliżu Waszyngtonu zbudowano pierwsze krematorium. Lata późniejsze przyniosły szybkie rozpowszechnienie tej formy pochówku. W 1913 roku w Ameryce Północnej działy już 52 krematoria. 

tel. 24h - 71 34 34 909