Piece kremacyjne

tel. 24h - 71 34 34 909

Czym jest piec kremacyjny?

Piec kremacyjny to urządzenie, w którym w temperaturze 900-1100°C przeprowadza się pośmiertne spalenie zwłok, odbywające się przed pochówkiem. Ciało osoby zmarłej jest składane w przygotowanej do tego celu trumnie spełniającej odpowiednie wymagania – brak lakieru, uchwytów i ozdób, a następnie umieszczane w komorze pieca, przy czym piece posiadają co najmniej dwie takie komory. Po zakończonym procesie kremacji prochy wsypuje się do urny. Pierwsze urządzenia kremacyjne pojawiały się na świece wraz z rozwojem tendencji do świadomego podejmowania decyzji o pośmiertnym spopieleniu. Współczesna kremacja odbywa się w obiekcie zwanym krematorium. Definiując pojęcie pieca do spopieleń należy rozróżnić dwa terminy – „piec kremacyjny” oraz „piec krematoryjny”. Piec kremacyjny służy do spopielania wyłącznie jednej osoby podczas pojedynczego procesu kremacji. Pojęcie pieca krematoryjnego używane jest najczęściej w odniesieniu do urządzeń stosowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, gdzie spalano zwłoki wielu osób równocześnie. Piecem krematoryjnym możemy określić zatem każdy piec, w którym możliwe jest równoczesne spalenie więcej niż jednych zwłok. 

Piece kremacyjne i krematoria w Polsce

W Europie istnieje wielu producentów pieców służących do spopielania zwłok. Do najbardziej cenionych dostawców technologii kremacyjnych nalezą DFW-O, IFWZ, TABO , FT, Matthews i Ciroldi. W Polsce największym dostawcą jest firma TABO Incinerator. Dane z 2012 roku mówią o 16 działających w naszym kraju krematoriach, które zlokalizowane są w Słupsku, Szczecinie, Głogowie, Brzegu i Łodzi (wszystkie wyposażone w jeden piec), w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Pruszkowie i Wyszkowie (posiadające na wyposażeniu dwa piece), w Rudzie Śląskiej i Bytomiu (po cztery piece). W lutym 2013 roku otwarto krematorium (dwa hiszpańskie piece Kalfrisa) w Toruniu, a w chwili obecnej budowanych jest kilka innych.

Dostawcami urządzeń kremacyjnych dla polskich odbiorców jest wspomniana wcześniej szwedzka firma TABO Incinerator AB (Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Częstochowa, Wrocław) oraz czeski Facultative Technologies (Brzeg, Bytom, Wyszków, Szczecin). Piece kremacyjne typu amerykańskiego zainstalowano w Rudzie Śląskiej, Głogowie i Łodzi, a urządzenia będące odmianą pieców typu amerykańskiego, czyli piec GEM Matthews składany we Włoszech, znajduje się w Dąbrowie Górniczej i Pruszkowie.

Koszt obiektu jakim jest krematorium, można określić jako kwotę kilku milionów złotych. Opierając się na materiałach prasowych, w przypadku inwestycji z 2013 roku w Szczecinie było to 1,2 mln zł – wykonawcą było polsko-czeskie konsorcjum Bewako i Tabo, a w 2014 roku uruchomiono obiekt w Koszalinie, gdzie za 2,5 mln zł zamontowano piec hiszpańskiej firmy Kalfrisa.

Konstrukcja pieców wykorzystywanych do spopielania zwłok

Konstrukcja pieca oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekuperacji ciepła. Sterowaniem całością zajmuje się komputer, który dba o prawidłowy przebieg procesu spalania oraz kontroluje pracę komina. Sonda tlenowa sprawdza udział tlenków węgla w ogólnej ilości gazów. Paliwami wykorzystywanymi do spopielania są gaz ziemny, gaz LPG lub olej opałowy. Piec składa się z dwóch komór spalania – głównej i pomocniczej. Komora główna (kremacyjna) służy bezpośrednio do przeprowadzenia spalania ciała. W komorze tej umieszczana jest trumna ze zwłokami i to w niej następuje całkowite spopielenie. Funkcją jaką spełnia komora pomocnicza jest dopalenie spalin powstających w procesie kremacji odbywającej się w komorze głównej. Obydwie komory pieca kremacyjnego są zbudowane z cegieł szamotowych odpornych na wysokie temperatury. Powietrze dostarczane do procesu spalania podgrzewane jest w sklepieniu pieca, co bezpośrednio wpływa na podwyższenie jego efektywności.

Do przeprowadzenia pojedynczej kremacji dobrej jakości piec zużywa w ruchu ciągłym około 11 m3 gazu ziemnego lub 8 kg oleju opałowego. Spaliny z procesu kremacji (po dopaleniu w temperaturze 850°C) są przekazywane do komina lub opcjonalnie do odpowiednich filtrów. Prochy osoby skremowanej po spaleniu i przed umieszczeniem w urnie, są jeszcze rozdrabniane w odrębnym urządzeniu. W Europie nie wykorzystuje się pieców zasilanych elektrycznie, mimo iż pierwsze urządzenie tego typu w czasach nowożytnych wyprodukowane przez niemiecką firmę Siemens było zasiane prądem. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest niska efektywność urządzeń elektrycznych, co w konsekwencji prowadzi do długiego czasu kremacji i wysokiej emisji spalin zanieczyszczających środowisko. 

Najważniejsze cechy pieca kremacyjnego

Najważniejsze kryteria oceny pieców przeznaczonych do kremacji to ich poziom ekologiczności – skuteczność wyeliminowania ze spalin szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych i pyłów, parametry bezpieczeństwa, koszty związane z bieżącą eksploatacją oraz uniwersalność zastosowanych technologii (w tym łatwość obsługi, elastyczność wyboru programu w ramach którego jest przeprowadzane spopielenie zwłok, możliwość zdalnego nadzorowania pieca za pomocą tabletu lub smartfona, sprawdzania parametrów emisji, korygowania ustawień). Ponadto ważne jest zastosowanie najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych oraz wielopoziomowego systemu rekuperacji dostarczonej energii w celu podwyższenia sprawności i zminimalizowania „odcisku węglowego” systemu kremacyjnego oraz użycie nowoczesnych technologii gwarantujących efektywną eksploatację urządzenia. 

tel. 24h - 71 34 34 909