Kremacja Wrocław

tel. 24h - 71 34 34 909

Zakład pogrzebowy Amen jest najstarszą prywatną firmą świadczącą usługi pogrzebowe we Wrocławiu i działa nieprzerwanie od 1949r., od wielu lat zajmujemy się organizacją kremacji. Znajdą Państwo u nas oparcie i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z pogrzebem.

W celu ustalenia terminu kremacji prosimy o kontakt:

tel. 71 34 34 909

Zakład pogrzebowy Amen - usługi kremacyjne

Oferujemy Państwu następujące usługi związane ze spopielaniem zwłok: rezerwacja terminu kremacji, pomoc w załatwianiu formalności i dokumentów kremacyjnych (zlecenie spopielenia zwłok), organizacja ceremonii pożegnania w kaplicy z udziałem księdza, mistrza ceremoniału świeckiego, oprawą muzyczną (organista, trębacz), sprzedaż trumien kremacyjnych (tradycyjnych drewnianych oraz trumien ekologicznych wykonanych z innych materiałów), sprzedaż urn (przeznaczonych do pochówków kremacyjnych) kamiennych, drewnianych, metalowych oraz innych w szerokim przedziale cenowym, różnorodnej kolorystyce i formie.

Kompleksowe usługi pogrzebowe

Zakład pogrzebowy Amen świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe: całodobowy, specjalistyczny transport zwłok, chłodnia, rezerwacja terminu pogrzebu na cmentarzach, ekshumacja zwłok, obsługa uroczystości pogrzebowych, oprawa muzyczna ceremonii, sprzedaż i doradztwo w zakresie wyboru akcesoriów funeralnych, trumien, krzyży, wieńców i wiązanek pogrzebowych, tabliczek, nekrologów – klepsydr. Zakład pogrzebowy Amen załatwia w Państwa imieniu wszelkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zapewnia kredytowanie i bezgotówkowe rozliczanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS. 

Czym jest kremacja?

Kremacja jest formą pogrzebu, polegającą na spopieleniu zwłok. To bardzo stara i powszechna forma pochówku. Wiadomo, że stosowano ją już w Indiach, u Greków i Rzymian, a także wśród Słowian. Proces kremacji odbywa się bezzapachowo i bezdymnie w specjalnym piecu kremacyjnym. Ciało zmarłego jest spopielane w trumnie pozbawionej ozdób i lakieru. Kremację często poprzedza pożegnanie najbliższych i rodziny z osobą zmarłą, które odbywa się najczęściej w kaplicy cmentarnej. Urnę z prochami można pochować w tradycyjnym grobie ziemnym, w grobie urnowym lub w kolumbarium. Polskie prawo nie dopuszcza możliwości przechowywania urny z prochami w innym miejscu niż na cmentarzu, rozsypywania prochów na tzw. „polach pamięci”, czy rozsypywania prochów do morza.

Kościół Katolicki akceptuje tę formę pochówku, co oficjalnie zostało ogłoszone w 1983r. Badania statystyczne wskazują, że udział pochówków kremacyjnych w Polsce wykazuje systematyczny wzrost, a około 40% ankietowanych Polaków nie ma nic przeciwko kremacji i traktuje ją na równi z pogrzebami tradycyjnymi. Dla porównania, np. w Japonii ponad 99% stanowią pochówki kremacyjne, w Czechach odsetek ten wynosi ponad 80%, a w USA – 36%.

Względy higieniczne, ekologiczne i ekonomiczne to niewątpliwie argumenty przemawiające za kremowaniem zwłok. Innym powodem jest brak miejsc na cmentarzach, z którym borykają się współczesne nekropolie. Pogrzeb tradycyjny jest zazwyczaj droższy niż kremacyjny, ponieważ koniecznym staje się pokrycie kosztów grobu i nagrobka. Stosując formę pochówku, jaką jest kremacja, można dokonać dochowania urny z prochami w istniejącym grobie. Pochówek tradycyjny wiąże się też z koniecznością transportu zwłok w pojazdach spełniających określone wymagania (co ma szczególne znaczenie w przypadku przewozów na dużych odległościach). Problem ten nie dotyczy przewozu urn z prochami. 

Statystyki związane z kremacją

Dane statystyczne „The Cremation Society of Great Britain” z 1998r. pokazują, że procentowy udział kremacji, w stosunku do wszystkich pochówków w krajach europejskich, kształtował się w następujący sposób: największy udział (około 70 procent) miały spopielenia w Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji, a najmniejszy (poniżej 5 procent) w Irlandii, we Francji i Włoszech. Aktualne dane z Niemiec mówią, że około 50 procent pogrzebów stanowią kremacje. W Polsce od wielu lat zauważalny jest stały wzrost liczby spopieleń (najświeższe szacunki wskazują, że około 8 procent wszystkich pogrzebów to kremacje).  

Diament pamięci - pamiątka po skremowanym zmarłym

Część prochów po kremacji może być przechowywana w specjalnie zaprojektowanych medalionach (stanowiąc biżuterię), a nawet wdmuchiwana do specjalnych szklanych pamiątek. W Polsce można już zamówić tzw. diament pamięci w cenie od 4,6 tys. zł do nawet 120 tys. zł. Spersonalizowane diamenty pamięci przygotowywane są z materiału genetycznego osób zmarłych i tworzone z prochu pokremacyjnego lub z kosmyka włosów, a ich esencją jest węgiel. Według informacji producenta najpopularniejsze są wisiorki w formie serca lub krzyżyka na łańcuszkach. 

Prochy jako pozostałość po kremacji

Kremacja to proces trwający około 90 minut. Czas spopielania uzależniony jest od masy lub wielkości ciała, procentu tkanki tłuszczowej do masy mięśniowej, wydajności urządzeń kremacyjnych, temperatury roboczej komory kremacji oraz typu trumny używanej do kremacji. W Polsce dostępne są dwa podstawowe typy trumien – drewniane oraz kartonowe (tzw. socjalne). Pozostałością po każdej kremacji są prochy, które wymagają dodatkowej obróbki. Pierwszym etapem jest ich studzenie do temperatury niższej niż 200°C. Kolejny etap to rozdrabnianie (mielenie). Proces mielenia szczątek pokremacyjnych trwa od pięciu do dwudziestu minut i jest w pełni zautomatyzowany. W trakcie tego procesu następuje odseparowanie prochów od części metalowych. Cały proces rozdrabniania popiołów jest bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz odbywa się z pełnym poszanowaniem dla szczątków ludzkich. Po całkowicie zakończonym procesie kremacji pozostają prochy, które zostają umieszczone w urnie. Waga prochów wynosi około 3,5 procent pierwotnej masy ciała (u dorosłych) i około 2,5 procent (u dzieci). Średni ciężar prochów dorosłej skremowanej osoby to około 2,4 kg. Skremowane szczątki mogą być (w zależności od uwarunkowań prawnych danego kraju) umieszczone w kolumbarium, zakopane w ziemi lub rozsypane. 

Przechowywanie prochów pokremacyjnych

Polskie prawo dopuszcza możliwość pochowania urny z prochami tylko na terenie cmentarza. Inne przepisy obowiązują np. we Francji i Czechach, gdzie można dokonać tak zwanego „pogrzebu powietrznego”, polegającego na rozsypaniu prochów zmarłego z helikoptera lub balonu. W Niemczech prawo dopuszcza rozsypanie prochów na pewnych obszarach Bałtyku i na Morzu Północnym, a popularnością cieszą się tzw. Friedwälder (lasy pokoju), będące prawnie zdefiniowanym obszarem leśnym (poza terenem tradycyjnego cmentarza), gdzie prochy wysypywane są pod drzewa. Nie ma tam kaplicy, symboli religijnych, nagrobków, ani nawet tabliczki z nazwiskiem. W Szwajcarii nie ma natomiast zakazu przechowywania prochów w domu lub pochowana urny w ogrodzie. Istnieje tam również możliwość przetransportowania prochów zmarłego balonem meteorologicznym (w specjalnie zaprojektowanej kapsule) na wysokość 30 kilometrów i rozsypania ich. Cały proces jest rejestrowany kamerą i odpowiednio udokumentowany. Koszt takiego pogrzebu może sięgać nawet 9 tys. euro. 

tel. 24h - 71 34 34 909