Amen - ponad 60 lat tradycji i doświadczenia


Historia kremacji


Początki tradycji

Według badań archeologów pierwsze udokumentowane dowody świadczące o istnieniu tradycji spopielana ciał ludzkich możemy odnaleźć w epoce paleolitu środkowego. Kremacja była powszechną forma pochówku w większości systemów wierzeń pierwotnych, etnicznych. W Europie pochówek ciałopalny był m.in. dominującym w kręgu kultur popielnicowych, również w okresie środkowolateńskim 300 l.p.n.e. do 100 l.p.n.e. W Europie kremacja rozpowszechniona była w starożytnej Grecji, potem stosowano ją w starożytnym Rzymie, a spopielone szczątki ludzkie przechowywano w kolumbariach. W Chrześcijaństwie nie wykorzystywano spopieleń jako formy pochówku, ponieważ było ono uznawane za znak pogaństwa. Rozpowszechnianie się Chrześcijaństwa powodowało więc powszechność pogrzebów tradycyjnych. 


Kremacja od XIX wieku

Do drugiej połowy XVIII wieku kremacja jest rzadkością w Europie (wyjątki stanowią jedynie spopielenia ciał osób zmarłych w wyniku zarazy). Europa w XIX wieku przeżywa jednak poważne epidemie - tyfus i cholerę, co przy braku urządzeń sanitarnych, szybko rozrastających się miastach i wynikającej z tego niewystarczającej ilości cmentarzy, powszechności masowych grobów oraz pochówków w okolicach domów, staje się jeszcze większym zagrożeniem. W wyniku międzynarodowych spotkań naukowych, zostają wydane zalecenia dotyczące grzebania zmarłych. Cmentarze miejskie przeniesione zostają na peryferia, a na cmentarzach wiejskich pozostających w obrębie wsi, określona zostaje minimalna grubość trumny oraz głębokość pochówku. W 1869 roku na Międzynarodowej Konferencji Medycznej we Florencji, przyjęto rezolucję wzywającą do powszechnego stosowana kremacji, a w roku 1873 opracowano pierwszy na świecie piec kremacyjny, zaprezentowany na wystawie w Wiedniu. W roku 1878 w Anglii (w mieście Woking) i w Niemczech (Gotha) zbudowano pierwsze krematoria w Europie.

W Ameryce pierwsza udokumentowana kremacja miała miejsce w 1792 roku, a w 1876 w pobliżu Waszyngtonu zbudowano pierwsze krematorium. Lata późniejsze przyniosły szybkie rozpowszechnienie tej formy pochówku. W 1913 roku w Ameryce Północnej działy już 52 krematoria. 


Pierwsze przepisy związane z kremacją

We Francji kremacja została zatwierdzona dekretem z 1789 roku, pełne przepisy prawne pojawiły się jednak dopiero w roku 1887. W Wielkiej Brytanii kremacja dozwolona jest od 1884 roku. W Hiszpanii w roku 1945 uregulowała tę kwestię ustawa o wolności religijnej, a prawo niemieckie określa zasady kremacji od 1934 roku. Jako ciekawostkę warto dodać, że Grecja to ostatni kraj w Europie, gdzie kremacja była zabroniona - zmiany nastąpiły dopiero w 2008 roku w wyniku decyzji Sądu Najwyższego.